Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝΘέμα Γ

Eνα βλήμα από καουτσούκ κινείται με σταθερή  οριζόντια ταχύτητα και κόβει  το λεπτό αλουμινόχαρτο του  παρακάτω σχήματος την στιγμή t=0. 
Στη συνέχεια  το βλήμα σφηνώνεται ακαριαία  και  καλύπτει  όλο το χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή την  χρονική στιγμή  2Τ όπου Τ  η περίοδος ταλάντωσης του αρχικού  κυκλώματος L-C. Δίνονται Ε=100V, C=1mF, L=1mΗ και R=20Ω, ενώ η διηλεκτρική σταθερά του βλήματος είναι ε=4. Αν η απόσταση αλουμινόχαρτου- πυκνωτή είναι d=20cm να βρεθούν :

α.Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R πριν το βλήμα κόψει το αλουμινόχαρτο.
                                                                                                  Μονάδες  5
β.  Το μέτρο της ταχύτητας του βλήματος αν αυτή θεωρηθεί σταθερή και οριζόντια
                                                                                                        Μονάδες  7

γ.  Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση του φορτίου του κάτω οπλισμού πυκνωτή  για χρόνο t=8π ms μετά το κόψιμο του αλουμινόχαρτου.
                                                                                                       Μονάδες 13

Σ