Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

«Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν»

Την χρονική στιγμή t = 0 δίνουμε κατακόρυφη γωνιακή ταχύτητα  στο σύστημα ημικυκλικό δαχτυλίδι και ράβδο, οπότε σταδιακά απελευθερώνονται τα σημειακά  σώματα να εκτελέσουν κατακόρυφες ταλαντώσεις. Να βρεθούν:
α. Η ροπή αδράνειας του συστήματος δαχτυλίδι-ράβδος.
β. Οι πιθανές τιμές της αρχικής γωνιακής ταχύτητας του συστήματος αν θέλουμε να μην έχουμε συγκρούσεις και η κίνηση να συνεχίζει χωρίς προβλήματα.
γ. Η μέγιστη κινητική ενέργεια του συστήματος δαχτυλίδι-ράβδος έτσι ώστε κίνηση του να συνεχιστεί χωρίς να έχουμε συγκρούσεις με τα σημειακά σώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου