Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Τρία σώματα τρεις κρούσεις και τρεις ταλαντώσειςΠάνω σε ένα λείο δάπεδο ισορροπούν δύο  σημειακά σώματα με μάζες Μ1 και Μ2 με το Μ1 να είναι δεμένο με ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ. Τα δύο σώματα είναι δεμένα με μη ελαστικό νήμα. Εκτρέπουμε το σύστημα των δύο μαζών  ώστε το νήμα να είναι τεντωμένο και το ελατήριο να επιμηκυνθεί κατά d.Tην χρονική στιγμή t=0 αφήνουμε το σύστημα των δύο σωμάτων ελεύθερο ενώ την ίδια στιγμή αφήνουμε ελεύθερο τρίτο σημειακό σώμα μάζας Μ3 που βρίσκεται σε ύψος Η πάνω από την κατακόρυφο που διέρχεται από το φυσικό μήκος του ελατηρίου. Αν την χρονική στιγμή που το ελατήριο αποκτάει το φυσικό του μήκος για πρώτη φορά τα σώματα με μάζες Μ1 και Μ3 συγκρούονται πλαστικά και η επόμενη κρούση είναι και πάλι πλαστική ενώ το τελικό συσσωμάτωμα εκτελεί ταλαντώσεις μέγιστου πλάτους  να βρεθούν:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου