Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Tετράγωνη πλάκα
A.Τετράγωνη  λεπτότατη πλάκα μάζας M και πλευράς μήκους a δένεται και ισορροπεί με την βοήθεια δύο κατακόρυφων μη ελαστικών σκοινιών μήκους L που δένονται στα δύο άκρα της πλάκας.Να βρεθούν:
a)H τάση του κάθε νήματος.
Κάποια στιγμή κόβουμε το ένα από τα δύο νήματα.
β)Πόση είναι η τάση του νήματος αμέσως μετά το κόψιμου του δεύτερου νήματος
γ)Ποιο το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας του κέντρου μάζας της τετράγωνη πλάκας
δ)Ποιο το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας  σημείου της πλάκας.
Να θεωρηθεί ότι το νήμα που δεν κόβεται είναι συνεχώς κατακόρυφο και Icm=Ma^2/6

B.Aν τα νήματα ήταν ελαστικά και ισχύει η σχέση για το μέτρο της τάσης του νήματος Τ=ΚΔl  όπου Κ σταθερά και Δl η επιμήκυνση από το φυσικό μήκος του κάθε νήματος να βρεθούν:
a)H αρχική επιμήκυνση των δύο νημάτων
β)Η μέγιστη  ίση επιμήκυνση των δύο νημάτων αν θέλουμε τα νήματα να μην χαλαρώνουν ποτέ.
γ)Η περίοδος του κέντρου μάζας της πλάκας αν τα νήματα δεν χαλαρώνουν ποτέ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου