Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

2+2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΩΣ & ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ