Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Κορώνα χάνεις γράμματα κερδίζω....Οριζόντιο κέρμα μάζας Μ και ακτίνας R εκτοξεύεται την χρονική στιγμή t=0 με κατακόρυφη αρχική ταχύτητα μέτρου uo του κέντρου μάζας  και αρχική οριζόντια γωνιακή ταχύτητα ωο  γύρω από μία οριζόντια διάμετρο του κέρματος και από ύψος Η πάνω από το έδαφος.Να βρεθούν:

a)H  ελάχιστη ενέργεια που δαπάνησε ο άνθρωπος για την παραπάνω εκτόξευση αν αρχικά το κέρμα ήταν στο έδαφος.

β)Ποια η σχέση των τιμών  των Η,uo και ωo αν γνωρίζουμε ότι το κέρμα χτυπά με όλη του την επιφάνεια στο έδαφος και δείχνει πάντα κορώνα όπως έδειχνε και την χρονική στιγμή t=0.

γ)Αν η κρούση του κέρματος είναι ελαστική με το έδαφος ποιο το μέγιστο ύψος που θα φτάσει το κέντρο μάζας του κέρματος.

Δίνεται η ροπή αδράνειας λεπτού δίσκου γύρω από μία του διάμετρο είναι Ι=ΜR^2/4.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου