Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Τρίγωνα αλλά όχι κάλαντα....

Κατακόρυφο σύστημα αποτελείται από ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ τρεις λεπτές ράβδους μάζας Μ και μήκους L που σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο με την κάτω πλευρά να είναι οριζόντια.Δίνουμε  κάποια στιγμή στο σύστημα αρχική γωνιακή ταχύτητα ωο με φορά προς τα κάτω και άξονα που διέρχεται από το κατακόρυφο ελατήριο και το σύστημα των ράβδων και του σημειακού σώματος m παρατηρούμε ότι δεν κινείται κατακόρυφα.Την χρονική στιγμή t=0 το σημειακό σώμα ξεκολλάει και αρχίζει να κινείται κατακόρυφα.Την χρονική στιγμή t1 και ενώ το σύστημα των ράβδων έχει μόνο περιστροφική κινητική ενέργεια για πρώτη φορά το σημειακό σώμα συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με την οριζόντια ράβδο.Να βρεθούν:
α)Η κινητική ενέργεια του συστήματων των σωμάτων πριν ξεκολλήσει το σημειακό σώμα
β)Το μήκος  L των ράβδων
γ)Το πλάτος ταλάντωσης του σημειακού σώματος μετά την κρούση.
δ)Την μέγιστη κινητική ενέργεια του σύστηματος των σωμάτων μετά την πλαστική κρούση.
Ιcm=ML^2/12.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου