Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Ράβδοι ελατήρια χάσιμο επαφής...

Τέσσερις λεπτότατοι  ομογενείς ράβδοι μάζας Μ και μήκους L η κάθε μία  συγκολούνται έτσι ώστε να σχηματίζουν κατακόρυφο τετράγωνο.Δύο ιδανικά κατακόρυφα ελατήρια με σταθερά Κ και φυσικού μήκους L/2 στερεώνονται στο κέντρο μάζας των δύο οριζόντιων ράβδων και ανάμεσά τους στερεώνουμε σημειακό σώμα μάζας Μ και το σύστημα ισορροπεί με τα ελατήρια να είναι κατακόρυφα πάνω σε οριζόντιο δάπεδο.Την χρονική στιγμή t=0 εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω το σημειακό σώμα μάζας Μ  με κατάλληλο μέτρο ταχύτητας και το σύστημα μόλις και δεν χάνει την επαφή του με το δάπεδο.Να βρεθούν:

α)Η αρχική συσπείρωση-επιμήκυνση του κάθε ελατηρίου.
β)Το μέτρο της αρχικής ταχύτητας εκτόξευσης
γ)Η γραφική παράσταση της δύναμης του δαπέδου στο σύστημα
δ)Η γραφική παράσταση της δυναμικής ενέργειας λόγω θέσης του σημειακού σώματος Μ αν θεωρήσουμε επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας το οριζόντιο δάπεδο.

Γνωστό το g.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου