Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Ισορροπίες και μπουγέλα...Μία λεπτή  οριζόντια σανίδα  μάζας Μ μήκους L και πλάτους 2R μπορεί να περιστρέφεται γύρω από  από σταθερό οριζόντιο άξονα Ο που βρίσκεται σε ύψος Η από το οριζόντιο επίπεδο. Στα άκρα της ράβδου τοποθετούμε δύο κατακόρυφα κυλινδρικά κουτιά μάζας m ύψους Η και ακτίνας βάσης R ανοιχτά από την πάνω βάση τους. Γεμίζω τα δύο κουτιά με δύο διαφορετικά υγρά με πυκνότητες ρ1 και ρ2 αντίστοιχα. Το έναν κύλινδρο τον γεμίζω πλήρως με το υγρό πυκνότητας ρ1 ενώ τον δεύτερο κύλινδρο  τον γεμίζω μέχρι το μισό του ύψους του κυλίνδρου. Παρατηρώ ότι το σύστημα  ισορροπεί οριζόντιο. Ανοίγω δύο μικρές τρύπες στο κατώτερο πλαϊνό σημείο των δύο κυλίνδρων και παρατηρώ ότι και πάλι το σύστημα ισορροπεί μέχρι να αδειάσουν τελείως οι κύλινδροι.

Να βρεθούν:
α)Η σχέση των δύο πυκνοτήτων των δύο υγρών.
β)Η μέγιστη απόσταση των βρεγμένων σημείων του εδάφους
γ)Η σχέση των δύο παροχών των δύο τρυπών.
δ)Το μέτρο της αρχικής και τελικής δύναμης που ασκείται στο καρφί που στηρίζει την οριζόντια ράβδο.
Δίνεται η Ρατm.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου