Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Το αρδευτικό των ΣερβίωνTo αρδευτικό των Σερβίων έχει δύο δεξαμενές που επικοινωνούν μεταξύ τους με όγκους V1 και V2  και μέγιστο ύψος Ηmax που βρίσκονται σε ύψος Η1 και Η2 από το ύψος της θάλασσας. Οι δεξαμενές γεμίζουν από το νερό της λίμνης Πολυφύτου που βρίσκεται σε ύψος Η3 από το επίπεδο της θάλασσας με την βοήθεια δώδεκα αντλιών που έχουν μέγιστη παροχή Πmax και με μέγιστη ισχύς Pmax ενώ για να γεμίσει η μικρότερη και ψηλότερη δεξαμενή όγκου V2 χρειάζονται 2 αντλίες με παροχή Πmax/2 και ισχύς Pmax/2 που βρίσκονται στη βάση της πρώτης δεξαμενής.
Nα βρεθούν :
a)Ποιος ο πιθανός λόγος ύπαρξης δύο δεξαμενών σε διαφορετικά υψόμετρα;
b)Ποιος ο χρόνος που πρέπει να δουλεύουν ξεχωριστά οι αντλίες για να γεμίσουν οι δύο δεξαμενές;
c)Ποια η ελάχιστη ενέργεια θα καταναλώσουν οι αντλίες αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν τριβές για να γεμίσουμε πλήρως τις δεξαμενές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου