Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Τροχαλία Σημειακό σώμα μάζας m που βρίσκεται σε ύψος h πάνω από το έδαφος είναι δεμένο με κατακόρυφο αβαρές μη ελαστικό νήμα που είναι τυλιγμένο πολλές φορές γύρω από κατακόρυφη ελαστική τροχαλία μάζας Μ και ακτίνας R όπως στο παραπάνω σχήμα.Την στιγμή t=0 το σύστημα αφήνεται ελεύθερο ενώ την χρονική στιγμή t=t1 σπάει το καρφί που κρατούσε την τροχαλία.

Να βρεθούν:
a)H δύναμη στο άξονα της τροχαλίας σε συνάρτηση του χρόνου.
β)Η  στιγμή που το σημειακό σώμα θα φτάσει στο έδαφος
γ)Το μέτρο της ταχύτητας του κατώτερου σημείου της τροχαλίας την στιγμή που αυτή χτυπάει στο έδαφος  και την αμέσως επόμενη χρονική στιγμή αμέσως μετά την κρούση αν η κρούση θεωρηθεί ότι διαρκεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Δίνεται το Ιcm=0,5MR^2 ενώ το νήμα αμέσως μετά την χαλάρωσή του δεν εμποδίζει τις κινήσεις των σωμάτων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου