Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Oριακές καταστάσεις κυλίνδρου πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο

Πάνω στην ίδια σανίδα μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα κύλινδρο με διαφορετικούς τρόπους όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.Να βρεθεί ο λόγος των εφφmax/εφθmax  στις εξής περιπτώσεις:

i)Mόλις ο κύλινδρος να  κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει είτε πλαγιαστός είτε όρθιος
ii)Mόλις ο κύλινδρος να κυλίεται χωρίς να  ολισθαίνει πλαγιαστός και ο κύλινδρος μόλις που να μην ανατρέπεται


Μπορεί να ισχύσει η παρακάτω πρόταση ; Mόλις ο κύλινδρος να ολισθαίνει πλαγιαστός  ενώ ο κύλινδρος να είναι ετοιμαζόμενος να ολισθήσει και να ανατραπεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου