Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Άσκηση του σχολικού που θα "έκαιγε" ....


Οι άξονες δύο όμοιων κυλίνδρων είναι σταθεροί οριζόντιοι και παράλληλοι μεταξύ τους σε απόσταση d.Πάνω στους δύο κυλίνδρους υπάρχει ισοπαχής και ομογενής λεπτή σανίδα  και πάνω από αυτή σε ύψος Η μία δεύτερη όμοια οριζόντια σανίδα.Με κατάλληλο μηχανισμό βάζουμε τους κυλίνδρους να περιστρέφονται όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα και παρατηρούμε ότι η σανίδα ισορροπεί.Αν μετατοπίσουμε κατά x1 oριζόντια την σανίδα  και την χρονική στιγμή t=0 αφήσουμε ΄και τις δύο σανίδες ελεύθερες και τελικά οι δύο σανίδες συγκρουστούν ακαριαία και τελείως πλαστικά να βρεθούν:
a)Οι πιθανές στιγμές της κρούσης των δύο σανίδων αν κατά την στιγμή της κρούσης τα κέντρα μάζας των δύο σανίδων βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο.
β)Τα πιθανά ύψη Η που απείχαν αρχικά οι δύο σανίδες.
γ)Την εξίσωση απομάκρυνσης του κέντρου μάζας της κάτω σανίδας αν κατά την στιγμή της κρούσης κινείται προς την θετική απομάκρυνση.
Δίνεται ότι το μήκος της κάθε σανίδας είναι μεγαλύτερο του d καθώς δίνεται και ο συντελεστής τριβής ολίσθηση της σανίδας με τους δύο κυλίνδρους είναι μ.Το g γνωστό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου