Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Κυβικό δοχείο γεμάτο με νερό και ταλάντωση
Αβαρές έμβολο αμελητέου πάχους και  εμβαδού 1m2 εφαρμόζει ακριβώς στο πάνω μέρος του δοχείου . Στο γεωμετρικό κέντρο του εμβόλου συνδέουμε ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=100Ν/m και στο ανώτερο σημείο του ελατηρίου συνδέουμε σώμα μάζας Μ=1Κg και την χρονική στιγμή t=0 αφήνουμε το σώμα ελεύθερο. Να βρεθούν:
a)Η εξίσωση απομάκρυνσης του σώματος αν υποθέσουμε θετική φορά την φορά προς τα πάνω.
β)Την εξίσωση της δύναμης του ελατηρίου σαν συνάρτηση του χρόνου.
γ)Το μέτρο της μέγιστης και της ελάχιστης δύναμης που δέχεται  η βάση του κυβικού δοχείου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου