Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Κουτί με πάγο.
Τη χρονική στιγμή t=0 o πάγος ξεκολλάει και το κουτί αρχίζει να εκτελεί κατακόρυφη ταλάντωση χωρίς να υπάρχει τριβή μεταξύ κουτιού και πάγου. Την  στιγμή t γίνεται  πλαστική  κρούση του κουτιού με τον πάγο ενώ το κυβικό κουτί έχει για πρώτη φορά την μέγιστη ταχύτητά του στην διάρκεια της δικιάς του ταλάντωσης να βρεθούν:
Α)Η χρονική στιγμή t και το ύψος h του πάγου
Β)Το νέο πλάτος ταλάντωσης του συστήματος κουτιού-πάγου μετά την πλαστική τους κρούση
Σταματάμε την ταλάντωση του συστήματος πάγου κουτιού. Μετά από λίγο ο πάγος έχει λιώσει τελείως.
Γ)Ποια η υδροστατική πίεση του νερού στο πάτο του κυβικού δοχείου.
Δίνονται η πυκνότητα του πάγου ρπ και η πυκνότητα του νερού ρν καθώς και η μάζα Μ του κουτιού και η σταθερά του ελατηρίου Κ.Η ΑΣΚΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου