Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Μεταβλητή κατακόρυφη δύναμη
Σώμα μάζας m=20Kg ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή αρχίζω να εφαρμόζω κατακόρυφη δύναμη F με μέτρο που μεταβάλλεται σύμφωνα με την σχέση F=300-20h (SI) όπου h το ύψος από το οριζόντιο επίπεδο που ισορροπεί το σώμα. Να βρεθούν:
a)H σχέση της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση του ύψους h.
b)To μέγιστο ύψος που θα φτάσει το σώμα από το έδαφος.
c)To μέτρο της μέγιστης ταχύτητας του σώματος κατά την διάρκεια της καθόδου του σώματος.
d)To ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας την στιγμή που το σώμα ανεβαίνοντας έχει μηδενικό ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας.
Δίνεται το g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου