Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Όμορφη ταλάντωση...

Το παραπάνω σύστημα αποτελείται από δύο σημειακά σώματα μάζας m=1Kg και μία τροχαλία μάζας Μ=1Κg.To κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο έχει σταθερά Κ=500Ν/m και το σύστημα ισορροπεί.Από κάποιο ύψος Η αφήνουμε ελεύθερο το ένα σημειακό σώμα μάζας m που μετά από λίγο συγκρούεται πλαστικά με το δεύτερο σημειακό σώμα μάζας m.
Αν το σύστημα των δύο σωμάτων εκτελεί  γ.α.τ. με  το μέγιστο δυνατό πλάτος να βρεθούν:
a)To ύψος Η
β)Η περίοδος Τ την γ.α.τ. που εκτελεί το σύστημα των δύο σημειακών  σωμάτων .
Για την τροχαλία δίνεται Ιcm=0,5MR^2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου