Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Η ζωή τραβάει την κατηφόρα με ....Παράξενο πολύ μεγάλου μήκους  κεκλιμένο επίπεδο είναι στο πάνω μέρος του στρωμένο με βαζελίνη ώστε να συμπεριφέρεται σαν λείο επίπεδο ενώ στην συνέχεια το κεκλιμένο επίπεδο παρουσιάζει τριβές.Την χρονική στιγμή t=0 αφήνουμε ελεύθερο από την κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου έναν ομογενή δίσκο μάζας Μ=1Κg και ακτίνας R=20cm.Η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του δίσκου κατά την διάρκεια της κίνησης του δίσκου πάνω στο  κεκλιμένο επιπέδο σαν συνάρτηση του χρόνου φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.Να βρεθούν:

a)H γωνία κλίσης του κεκλιμένου επιπέδου
β)Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης στην περιοχή που παρουσίαζει τριβές το κεκλιμένο επίπεδο.
γ)Η γραφική παράσταση του μέτρου της ταχύτητα του κατώτερου σημείου του δίσκου σαν συνάναρτηση του χρόνου
δ)Η συνολική θερμότητα που θα παραχθεί στην διάρκεια την κίνησης του δίσκου
Δίνεται για τον δίσκο Ιcm=0,5MR^2.

2 σχόλια: