Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Που πήγε η ενέργεια ταλάντωσης;
Την χρονική στιγμή t=0 κλείνουμε τον κάτω διακόπτη και ο πυκνωτής φορτίζεται ακαριαία.
α)Να αποδείξετε ότι το σημειακό σώμα θα κάνει γ.α.τ.
β)Να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του σημειακού σώματος θεωρώντας θετική φορά τη φορά της αρχικής ταχύτητας του σημειακού σώματος.
γ)Ποιες χρονικές στιγμές θα μπορούσε να ανοίξει ο κάτω διακόπτης και ταυτόχρονα να κλείσει ο πάνω διακόπτης για να έχουμε :


ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε doc  &  σε pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου