Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

O πυκνωτής μόνο φορτίζεται;Mήπως και αυτός μπορεί να «φορτίζει»;Η συνδεσμολογία του παραπάνω κυκλώματος περιέχει τρεις  ανοιχτούς διακόπτες Δ1 Δ2 και Δ3 δύο ιδανικές πηγές με ΗΕΔ Ε1=20V  & Ε2=6V έναν ιδανικό  αρχικά αφόρτιστο πυκνωτή χωρητικότητας C=2μF ένα ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=20mH και δύο αντιστάτες ωμικής αντίστασης R=10√3 Ω ο καθένας.

Κάποια χρονική στιγμή κλείνουμε τους διακόπτες Δ1 και Δ3 ενώ αφήνουμε ανοιχτό τον Δ2.Κάποια τυχαία χρονική στιγμή και ενώ έχει επέλθει η μόνιμη κατάσταση των δύο «υποκυκλωμάτων» που την θεωρούμε σαν t=0 ανοίγουμε ταυτόχρονα και ακαριαία τους διακόπτες Δ1  και Δ3 ενώ κλείνουμε τον διακόπτη Δ2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου