Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Διπλή αλλαγή θέσης ισορροπίας
Τρίτο σημειακό σώμα μάζας m1 = 0,5Kg  κινείται κατακόρυφα με ταχύτητα μέτρου u0  και τη χρονική στιγμή t=0 συγκρούεται  κεντρικά πλαστικά και ακαριαία με το σώμα μάζας m.Aν τα τρία σώματα συγκρουστούν και πάλι κεντρικά και ακαριαία την στιγμή που το σώμα μάζας Μ κατέρχεται με την μέγιστη δυνατή του ταχύτητα  για πρώτη φορά  ενώ το συσσωμάτωμα m-m1  μόλις και έχει
φτάσει στο ανώτερο σημείο της κατακόρυφης τροχιάς του.
 Να βρεθούν:
Α)Το πλάτος ταλάντωσης του σώματος μάζας Μ πριν γίνει η κρούση των τριών σωμάτων
Β)To μέτρο της αρχικής ταχύτητας uo του σώματος μάζας m1 καθώς και το μήκος του μη ελαστικού νήματος
Γ)Το τελικό πλάτος ταλάντωσης του συσσωματώματος


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ DOC   &    PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου