Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Νέα χρονιά νέες ασκήσεις....

Η χρονιά που έρχεται είναι η χρονιά που θα δώσει πανελλαδικές εξετάσεις η κόρη μου η Νίκη.
Και επειδή ξέρω ότι της αρέσουν τα δύσκολα φέτος οι ασκήσεις θα  είναι πιο ειδικές...

Μια ομογενής λεπτή ράβδος μάζας Μ και μήκους L μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από κέντρο μάζας της.Την χρονική στιγμή t=0 δίνουμε αρχική γωνιακή ταχύτητα ωο στην οριζόντια ράβδο  έτσι ώστε να περιστρέφεται με φορά αντίθετη της φοράς του ρολογιού ενώ ταυτόχρονα αφήνουμε ελεύθερο δεύτερο σημειακό σώμα μάζας m που βρίσκεται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με το ένα άκρο της ράβδου όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.Αν η κρούση των δύο σωμάτων είναι πλαστική και συμβαίνει κάποια στιγμή που η ράβδος είναι και πάλι οριζόντια ενώ το σύστημα στιγμιαία μετά την κρούση ακινητοποιείται να βρεθούν:
α)Tα πιθανά ύψη h
β)Την σχέση των μαζών Μ&m αν το ύψος h είναι το ελάχιστο δυνατό.
γ)Την μέγιστη κινητική ενέργεια του συστήματος μετά την κρούση
δ)Την δύναμη που δέχεται το μικρό σώμα από την ράβδο όταν το σύστημα έχει την μέγιστη κινητική του ενέργεια.
Δίνεται για την ράβδο Ιcm=ML^2/12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου