Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Επαγωγή κύλιση και κοινή ταχύτητα ράβδωνΠάνω σε δύο  οριζόντιες  παράλληλες και  αγώγιμες ταινίες αμελητέας αντίστασης  που απέχουν μεταξύ τους κατά L=1m  μπορούν να κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν τέσσερις αγώγιγοι  χωρίς αντίσταση λεπτοί ομογενείς δίσκοι μάζας Μ=0,5Κg και ακτίνας R.Oι δίσκοι είναι ακίνητοι και συνδέονται μεταξύ τους με πολύ λεπτές ράβδους αντίστασης  R1=1Ω και R2=4Ω  και μήκους L.

 Με κατάλληλη τρόπο  την t=0 εκτοξεύουμε την πρώτη ράβδο με αρχική ταχύτητα μέτρου uo=2m/s με φορά προς την δεύτερη ράβδο ενώ οι  δύο δίσκοι της πρώτης ράβδου  κυλίονται αυτόματα χωρίς να ολισθαίνουν. Αν το όλο σύστημα βρίσκεται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β =1Τ να βρεθούν:
Α)H τιμή της έντασης του ρεύματος την στιγμή t=0.
B)Το είδος της κίνησης της κάθε ράβδου μαζί με τους δίσκους της.
Γ)H oριακή τιμή της ταχύτητας της κάθε ράβδου
Δ)Η συνολική θερμότητα που θα παραχθεί στο κύκλωμα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου