Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Δίσκοι με ιμάντα βγαίνουν τσάρκα σε μη λείο επίπεδο….(part II)
Δύο λεπτοί δίσκοι ίδιας μάζας Μ = 1 kg και ίδιας ακτίνας R = 0,3 m έχουν χαραγμένη στην περιφέρειά τους λεπτό αυλάκι μέσα στο οποίο βρίσκεται μη ελαστικός ιμάντας μήκους L = (3,175 + 0,6π) m.
Ο ιμάντας είναι τεντωμένος μέσα στο αυλάκι κάθε δίσκου ίσα που εφάπτεται με το έδαφος χωρίς να ακουμπά (οριακά) σ’ αυτό. Η τριβή ανάμεσα στον ιμάντα και κάθε δίσκο είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μην ολισθαίνει ο ιμάντας στα αυλάκια. Οι δίσκοι είναι ακίνητοι πάνω σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο συντελεστή τριβής μ = 0,25. Στο κέντρο του πρώτου δίσκου και την στιγμή t0 = 0 ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F1  έτσι ώστε οι δύο δίσκοι να αρχίζουν να κυλίονται ετοιμαζόμενοι και οι δύο να ολισθήσουν πάνω στο οριζόντιο επίπεδο και ο ιμάντας να είναι συνεχώς τεντωμένος. Aν την χρονική στιγμή t = 1 s κοπεί ο ιμάντας, ενώ o πρώτος δίσκος προσκρούσει ακαριαία πάνω σε κατακόρυφο ελαστικό τοίχο και ταυτόχρονα καταργηθεί η δύναμη . Να βρεθούν:

AΠΑΝΤΗΣΗ σε doc                                            AΠΑΝΤΗΣΗ σε pdf 

H άσκηση αφιερώνεται στο Βασίλη Δουκατζή για τις ατελείωτες ώρες δουλειάς...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου