Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Mία άσκηση ταλαντώσεων που θα μπορούσε να είναι άσκηση Β Λυκείου….Λεπτό δαχτυλίδι ακτίνας a  είναι στερεωμένο με το επίπεδό του να είναι οριζόντιο. Φορτίζουμε το δαχτυλίδι ομοιόμορφα με συνολικό φορτίο Q. Στο κέντρο του δαχτυλιδιού τοποθετούμε δεύτερο σημειακό  σώμα  με μάζα Μ και φορτίου –Q. Τη  χρονική στιγμή t=0 εκτοξεύουμε το σημειακό σώμα  με  αρχική  κατακόρυφη ταχύτητα μέτρου uo που είναι κάθετη στο επίπεδο του δαχτυλιδιού. Να βρεθούν οι εξισώσεις της απομάκρυνσης της ταχύτητας αλλά και της επιτάχυνσης του σημειακού σωματιδίου με την προϋπόθεση ότι η απομάκρυνση του σημειακού φορτίου από το κέντρο του δαχτυλιδιού είναι πολύ μικρή σε σχέση με την ακτίνα του δαχτυλιδιού.
To δαχτυλίδι βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας.
Δίνεται η σταθερά Κ.


AΠΑΝΤΗΣΗ σε doc                                        AΠΑΝΤΗΣΗ σε pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου