Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Όταν το πάτωμα κάνει βόλτες…H τροχαλία του παρακάτω σχήματος έχει μάζα Μ=1Κg και ακτίνα R.To μη εκτατό σχοινί που περνάει από την επιφάνεια της τροχαλίας καταλήγει σε δύο γιο γιο  το Σ1 & Σ2 μάζας m=0,1Κg και ακτίνας r=5cm το καθένα.To σύστημα ισορροπεί ακίνητο με τα νήματα κατακόρυφα και τα γιο γιο να βρίσκονται πάνω σε πάτωμα που ξαφνικά την χρονική στιγμή t=0 το πάτωμα υποχωρεί. Ταυτόχρονα με την υποχώρηση του δαπέδου μία κατακόρυφη δύναμη F ασκείται στο κέντρο της τροχαλίας και την αναγκάζει να επιταχύνει μεταφορικά προς τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση acm=20m/s2. Παρατηρούμε ότι  και τα δύο γιο γιο δεν εκτελούν μεταφορική κίνηση.  Να βρεθούν:
α)Αν θα περιστραφεί η τροχαλία.
β)Το έργο της δύναμης μετά από χρόνο t=1s και πως κατανεμήθηκε το έργο αυτό.

Αν το   μη λείο πάτωμα με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,1 επανέλθει  στην αρχική του θέση τη  χρονική στιγμή t=1s και ταυτόχρονα κοπούν τα νήματα των δύο γιο γιο να βρεθεί :
Γ)Ποια χρονική στιγμή θα αρχίζει η καθαρή κύλιση του κάθε γιο γιού.
Δίνεται για την τροχαλία αλλά και για τα γιο γιο Ιcm=0,5MR2 .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε doc                                         AΠΑΝΤΗΣΗ σε pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου